Fortrolighed / PrivacyAma'tøserne.dk  videregiver ikke informationer til tredjepart. De data du opgiver, når du kontakter os, betragtes som fortrolige og videregives under ingen omstændigheder.

 

 

 Ama'toeserne
.dk will not disclose information to third parties. The data you provide when you contact us, regarded as confidential and disclosed under any circumstances